Hình ảnh cơ sở vật chất

Hình ảnh cơ sở vật chất

Phòng học theo chuẩn Hàn Quốc.

Không gian rộng rãi, thoáng mát đầy đủ thiết bị phục vụ cho học viên.